Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Centrale aanlevering van opdrachten voor officiële publicaties

Tekstgrootte +

Voor informatie over het registreren voor en inloggen in het Digitaal Loket, het aanleveren van kopij of voor antwoorden op overige vragen over Officiële Bekendmakingen kunt u terecht op www.koop.overheid.nl.

Hoe kan ik mij registreren in het Digitaal Loket?

Om gebruik te maken van het Digitaal Loket dient uw organisatie geregistreerd te zijn in het Digitaal Loket. Uw registratie gebeurt met behulp van aanmeldingsformulieren waarvan de invulling en verzending door de contactpersoon van uw organisatie wordt gecoördineerd.

Inloggen met uw KOOP-account.

Om in te loggen in deze applicatie gebruikt u uw gebruikersnaam en wachtwoord die u via e-mail van KOOP ontvangen heeft.

Let op: met ingang van 20 juli 2022 kunt u niet meer inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw DigiD-OP. Deze inloggegevens zijn vervallen.

Heeft u hier nog vragen over? Of heeft u geen nieuwe gebruikersnaam of nieuw wachtwoord ontvangen? Neem dan contact op met KOOP.

Privacy proclaimer

Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd. Wij gebruiken deze uitsluitend als contactinformatie en om gebruikers te authentiseren, te autoriseren en om te registreren wie welke handelingen in onze applicaties heeft uitgevoerd.

De persoonsgegevens die KOOP registreert en verwerkt, worden aangeleverd door contactpersonen namens bestuursorganen. KOOP ondersteunt deze bestuursorganen bij het uitvoeren van hun wettelijke verplichtingen. Deze contactpersonen dienen zich er daarom van te verzekeren dat de betrokkenen kennis hebben genomen dat hun persoonsgegevens worden geregistreerd en hiervoor hun toestemming hebben verleend.

Op onze website leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens in de privacy verklaring: https://www.overheid.nl/contact/privacyverklaring

Voor vragen aan KOOP kunt u terecht op onze contactpagina.